Home > Ydelser > Fraflytning af lejemål

Fraflytning af lejemål

Alle glæder sig til at det nye lejemål, men hvad med det gamle?

Hvad enten du er udlejer eller lejer, er der (desværre) oftest konflikter med modparten, omkring istandsættelsen ved fraflytning. Dette idet der ikke altid er taget det nødvendige hensyn, til det praktiske ved fraflytningen, i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten.

I Albæk Byggerådgivning har vi stor erfaring med at foretage en registrering, af de nuværende forhold, og sammenholde dette med hvad der faktisk er beskrevet i lejekontrakten. Dermed får vi den sammenhæng mellem den juridiske og den virkelig verden.

På den baggrund, foretager vi – på kunden vegne, hvad enten der er lejeren eller udlejeren – en indhentning af tilbud. Således at der ligger et entydigt grundlag, for hvad det rent faktisk koster og lave den fornødne og beskrevne istandsættelse. Et aktivitet, som er med til at gøre en ophedet diskussion saglig og løsningsorienteret. På dette grundlag er det oftest langt nemmere, for lejer/udlejer, at forhandle sig til rette om størrelsen af beløbet (Kapitalisering af fraflytningsomkostningerne)

Hvis det i stedet for er en istandsættelse som lejeren selv ønsker at forestå, kan vi selvfølgelig også – hvis det ønskes – stå for hele ledelsen og koordineringen i forbindelse med istandsættelsen. Således at tingene bliver afleveret i den rette kvalitet og inden for de økonomiske rammer der er aftalt.

Byggerådgivning

Albæk Byggerådgivning ApS
Hjortekærsvej 153
DK-2800 Kongens Lyngby
Tel. +45 3990 0121
Email info@albaek-aps.dk

Cookie Icon

Kontaktformular

Udfyld venligst formularen herunder og tryk send, så vender vi tilbage hurtigst muligt.