Home > Ydelser > Investorrådgivning

Investorrådgivning

UDVIKLING:

Udvikling af ejendomsprojekter kan være, og er, en meget komplekst disciplin. Hvor ikke alting er, som sælgere/udviklere oftest syntes at foregive det.

Albæk Byggerådgivning har med sine kompetencer med styringen og koordineringen af udviklingen af ejendomsudviklingsprojekter – hvad enten det er kontorbyggeri eller boligprojekter – en solid erfaring i at være den koordinerende investorrådgiver, for både danske og udenlandske investorer.

Dermed er vi med til at sikre, at der bliver udarbejdet de alle nødvendige tekniske undersøgelser (Due Dillgence), ligesom vi er med til at udarbejde den Business Case, der er grundlaget for at investoren kan træffe den endelige beslutning omkring investeringen i en givet projekt. Og vi er med til at vurderer hvilke projekterings- og entrepriseform, der måtte være den mest optimal for investoren.

Vi varetager således rollen som Investorens nærmeste rådgiver, og koordinerer de forskellige kommercielle og tekniske elementer, i tæt samarbejde med Investorens juridiske rådgiver. Dermed bliver der one-point-of-contact for Investoren, og det sikres dermed at alle elementer inkluderes i processen, og ikke falder ned mellem 2 stole.

Da vi er meget bevidst om at vi ikke ved alt, benytter vi forskellige underrådgivere fra sag til sag, afhængigt af hvem der har de rette kompetencer, i forhold til det konkrete projekt.

GENNENFØRELSE:

Når der er truffet beslutning, om at gå i gang med enten et ny projektbyggeri eller en renovering af en eksisterende ejendom, er der mange ting, der skal sikres. Her forestår vi oftest det der i fagsproget kendes under begrebet “Projekt Monitorering”.

Hvor vi – på vegne af Investoren – sikrer at projektudvikleren eller (total)entreprenøren, overholder de ting, der er aftalt. Dette drejer som om både de kommercielle elementer, men i mindst lige så høj grad om det tekniske og økonomiske aspekter ved byggeriet.

Derigennem sikres at investoren at der er størst mulig kontrol med både fremdriften (tiden), totaløkonomien og de kvalitetsmæssige forudsætninger, således at at der ikke kommer nogle ubehagelige overraskelser til sidst.

Byggerådgivning

Albæk Byggerådgivning ApS
Hjortekærsvej 153
DK-2800 Kongens Lyngby
Tel. +45 3990 0121
Email info@albaek-aps.dk

Cookie Icon

Kontaktformular

Udfyld venligst formularen herunder og tryk send, så vender vi tilbage hurtigst muligt.